film Marii Poszwińskiej i Stefana Żuchowskiego o psychologicznych aspektach radzenia sobie z chorob± nowotworow± 
  1280x1024                        IE 6.0                     styczeń 2005                    design